Γιατί Neue Schule;

Μοναδική σχέση ανάμεσα στο σχολείο, το παιδί και την οικογένεια.

Μετά το σχολείο, μέσα στο σχολείο!

Απογευματινή μελέτη & δραστηριότητες σχεδιασμένες ειδικά για τα παιδιά.