Συνεργασία του Neue Schule Athen με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών

dsa neue schule athen Συνεργασία του neue schule athen με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών Συνεργασία του Neue Schule Athen με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών dsa nsa
Η Γερμανική Σχολή Αθηνών, επισφραγίζοντας τη συνεργασία της με το Neue Schule Athen, παραχώρησε το δικαίωμα στο σχολείο μας τα προπαρασκευαστικά τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών της Στ΄ τάξης στη ΓΣΑ (V-Kurse),  να γίνονται στους χώρους του σχολείου μας, σύμφωνα με την ύλη και το πρόγραμμα που η ΓΣΑ ορίζει.
Τη σχολική χρονιά 2014-2015 τα V-Kurse θα γίνουν, για τους μαθητές μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων.