Η φιλοσοφία μας

Σκοπός του σχολείου μας είναι να ικανοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τη φυσιολογική και ακόρεστη επιθυμία των παιδιών για γνώση και εμπειρία, προσφέροντας καλλιέργεια, παιδεία και αγωγή σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον: το ελληνικό και το γερμανικό.

Ο σχεδιασμός της σχολικής ζωής χρησιμοποιεί στοιχεία του ελληνικού και του γερμανικού πολιτισμού, έτσι ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν συνείδηση ελληνική με τρόπο θετικό.  Παράλληλα, η πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών μας μέσα σε ένα δίγλωσσο, διαπολιτισμικό περιβάλλον, δημιουργεί όχι μόνο σωστούς μαθητές στο σχολείο σήμερα, αλλά και σωστούς πολίτες αύριο.

Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να αισθάνονται ασφαλή μέσα στο χώρο του σχολείου. Γνωρίζουμε καλά πως, όταν τα παιδιά νιώθουν γύρω τους έναν ασφαλή ιστό από εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό και γονείς, εμπλέκονται πιο εύκολα στη διαδικασία της γνώσης και ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια καθημερινότητα που θα κάνει το παιδί να έρχεται στο σχολείο με ευχαρίστηση και να φεύγει γεμάτο νέα ερεθίσματα. Το ωθούμε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική ζωή και το διδάσκουμε την υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό του, τους συμμαθητές του, τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον.

Ο χαρακτήρας του σχολείου μας είναι δίγλωσσος και θεμελιώνεται στην καθημερινή επαφή του παιδιού με την ελληνική και τη γερμανική γλώσσα. Οι εκθέσεις των έργων και των ομαδικών εργασιών μέσα στην τάξη και στους διαδρόμους του σχολείου, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι  σχολικές πηγές, τα πολιτιστικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας, οι απογευματινές και εξωσχολικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες σε σχετική ισορροπία.

Στο Neue Schule Athen τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες, αλλά μοναδικές προσωπικότητες που χρειάζονται υποστήριξη στις εκπαιδευτικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Είναι αυριανοί πολίτες του κόσμου που πρέπει να αποκτήσουν ελληνική ταυτότητα, γνώσεις, αξίες, δεξιότητες, να ανακαλύψουν τη μοναδικότητά τους, να αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπορέσουν μεγαλώνοντας να είναι «εξαιρετικοί» άνθρωποι.