Γιατί Neue Schule?

Μοναδική σχέση

Στο Neue Schule Athen κάθε παιδί αντιμετωπίζεται σαν να είναι ο μοναδικός μαθητής του σχολείου.

Βασική αρχή των εκπαιδευτικών όλων των τάξεων και όλων των ειδικοτήτων είναι να γνωρίζουν κάθε παιδί του σχολείου προσωπικά ανεξάρτητα αν το διδάσκουν ή όχι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται και μεριμνούν για τη σωματική και τη συναισθηματική ασφάλεια κάθε παιδιού. Ο σύνδεσμος με το παιδί είναι βασική προτεραιότητα του σχολείου μας γιατί στην προσχολική και τη σχολική ηλικία κάθε παιδί έχει την ανάγκη του ασφαλούς δεσμού και της αναγνώρισης από τους ενήλικες του περιβάλλοντός του.

Ένα παιδί που αισθάνεται ασφαλές μέσα στο σχολικό περιβάλλον νοιώθει ικανό να μάθει, να πειραματιστεί, να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα του χωρίς το φόβο της αποτυχίας και της απόρριψης.

Το εβδομαδιαίο Συμβούλιο Τάξης, το τακτικό Συμβούλιο Σχολείου και το άγρυπνο βλέμμα των εκπαιδευτικών έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικού σχολικού περιβάλλοντος για το οποίο αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι. Ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από ο,τιδήποτε ενισχύει και υποθάλπει το σχολικό εκφοβισμό.