Γιατί Neue Schule?

Σχολείο για όλη την Αττική

Το σχολείο μας συγκεντρώνει μαθητές απ’ όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των γονέων για τη μεταφορά τους.

Χρησιμοποιώντας κεντρικούς οδικούς άξονες (π.χ. Αττική Οδός) επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή μεταφορά από και προς το σχολείο.

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με τα σχολικά λεωφορεία το πρωί, στις 15:00 (με τη λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος) ή στις 17:00 (λήξη απογευματινών δραστηριοτήτων).