Τα αγγλικά στο Σχολείο μας

Τα αγγλικά διδάσκονται από την Γ΄ τάξη καθημερινά, ενώ μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά παρακολουθούν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Τηρούμε και στο μάθημα των αγγλικών τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, και ως εκ τούτου το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Το μάθημα εμπλουτίζεται με μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών με σχολεία του εξωτερικού, μέσω των οποίων τα παιδιά ανταλλάσσουν οικεία στοιχεία του πολιτισμού τους με αντίστοιχα άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο οι γνώσεις που αποκτώνται όχι μόνο εφαρμόζονται στην πράξη αλλά και προσφέρουν τις σταθερές εκείνες αξίες που θα χρειαστούν τα παιδιά στο μέλλον ως πολίτες του κόσμου.

Από τη Γ΄ τάξη, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, μετά από αξιολόγηση, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Young Learners του Πανεπιστημίου Cambridge. Το σχολείο μας συνεργάζεται με την Hellenic British Union και είναι εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο.

Για τους μικρότερους μαθητές υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στο Pre-junior course ή στο English Theater Games στο πλαίσιο του απογευματινού προγράμματος «Μετά το σχολείο, μέσα στο σχολείο».

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!