Εκπαιδευτικές αρχές

Θεμελιώδης αρχή του σχολείου μας αποτελεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (συναισθηματική, γνωστική, κοινωνική). Κάθε επιμέρους τομέας της ανάπτυξης αντιμετωπίζεται με την ίδια βαρύτητα.

Το Δημοτικό μας επενδύει στην ανακάλυψη και την ενίσχυση του τρόπου μάθησης που ταιριάζει σε κάθε παιδί και στη συστηματική ενεργοποίησή του, έτσι ώστε να μπορεί μόνο του να βρίσκει και να αξιοποιεί την πηγή της γνώσης. Κάθε μάθημα προσεγγίζεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας τη νέα γνώση και τις νέες τεχνολογίες.
Η διδασκαλία μας είναι παιδοκεντρική, ενώ οι εργασίες των παιδιών είναι ομαδικού-συνεργατικού χαρακτήρα. Οι δραστηριότητές μας ευνοούν τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα των παιδιών και ταυτόχρονα ενισχύουν την υπευθυνότητά τους.
Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών μας, η έκφραση των απόψεων, των προβληματισμών και των συναισθημάτων τους, καθώς επίσης και η ενεργή συμμετοχή τους. Δίνουμε περισσότερο χώρο και χρόνο απ’ αυτόν που προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την έκφραση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων κλίσεων.

Η διάπλαση ενεργών δημοκρατικών πολιτών που σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, γνωρίζουν τα δικά τους καθώς και τις υποχρεώσεις τους, δέχονται τη διαφορετικότητα και λειτουργούν αρμονικά με τους γύρω τους, επιτυγχάνεται με το Συμβούλιο Τάξης, το Συμβούλιο Σχολείου και τη διαρκή εφαρμογή δημοκρατικών αρχών. Ο διάλογος και ο σεβασμός στην ατομικότητα εφαρμόζονται συστηματικά και βιώνονται σε κάθε έκφανση της σχολικής ζωής.
Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με υλικό που έχουν εκπονήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και οδηγεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου με έναν πρότυπο και ευχάριστο τρόπο. Η μαθησιακή προσέγγιση προκρίνει την κατανόηση του μαθήματος και όχι την απομνημόνευσή του.
Η αξιολόγηση των μαθητών μας παίζει σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Κάθε μαθητής ενημερώνεται, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, από το δάσκαλό του σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών του. Έτσι καλλιεργείται η αυτογνωσία και ο μαθητής συνειδητοποιεί τις ικανότητές του και εντείνει τις προσπάθειές του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενημερώσεις των μαθητών μας (πάντα παρουσία των γονέων τους) είναι συχνότερες και αναλυτικότερες σε σχέση με ό,τι επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτό τον τρόπο υποδεικνύεται και βιωματικά στο παιδί ότι το ίδιο είναι υπεύθυνο για τη σχολική του πρόοδο, ο εκπαιδευτικός στέκεται δίπλα του για να βοηθήσει και οι γονείς υποστηρίζουν και τους δύο σ’ αυτή την προσπάθεια.
Το περιβάλλον της τάξης, αλλά και κάθε κοινόχρηστου χώρου, είναι δίγλωσσο. Το παιδί έρχεται σε επαφή με τη μητρική του γλώσσα αλλά και τα γερμανικά σε όλους τους χώρους και τις εκδηλώσεις του σχολείου μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αβίαστη εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας αλλά και την απόκτηση μίας διαπολιτισμικής ταυτότητας.
Μέσα στην τάξη γίνεται εναλλαγή ή και ανάμειξη των δύο γλωσσών είτε μέσω του γνωστικού αντικειμένου είτε σε ιδιαίτερες συζητήσεις και επεξηγήσεις του δασκάλου. Γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται με τη μέθοδο συνδυασμένης διδασκαλίας αντικειμένου/γλώσσας (Clil/DFU) και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στο να φέρουν τα παιδιά σε επαφή και με την καθημερινή γλώσσα.

Στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με όλες τις μορφές της ομιλούμενης γλώσσας: με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με εορταστικά δρώμενα, με ελληνόφωνες και γερμανόφωνες παραστάσεις, μέσα στη δίγλωσση βιβλιοθήκη μας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας (Erasmus +), με την επαφή με Έλληνες και Γερμανούς συγγραφείς, και μέσα από ποικίλα καθημερινά ερεθίσματα.

Στο σχολείο μας η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στη σχολική αίθουσα, αλλά εκτείνεται στο σύνολο της σχολικής μας ζωής, ώστε να καλλιεργούνται αρχές που θα συνοδεύουν και θα κάνουν το παιδί να ξεχωρίζει σε όλη του τη ζωή.
Και όλα αυτά, φυσικά, έχοντας ως πρώτιστο και αδιαπραγμάτευτο στόχο το καθημερινό χαμόγελο των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου μας.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!