Συνεργασία με γονείς

Το σχολείο μας προτάσσει και προωθεί τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ Γονέων και Σχολείου.

Κάθε παιδί είναι για μας μοναδικό και ως τέτοιο χρειαζόμαστε τη βοήθεια των γονέων του ώστε να το γνωρίσουμε καλύτερα και να το καταλάβουμε. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη κάθε παιδιού είναι μία ανεπανάληπτη διαδικασία, γι’ αυτό επιδιώκουμε την επικοινωνία με την οικογένεια όποτε κρίνεται αναγκαίο, εκτός των τακτικών συναντήσεων.

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε καλά ότι κάθε παιδί του σχολείου μας είναι ανεκτίμητο, γι’ αυτό και ενθαρρύνουμε τους ίδιους τους γονείς να επικοινωνούν μαζί μας, όποτε οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητο, πέρα από τις τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις.

Ο Σύλλογος Γονέων αναλαμβάνει την οργάνωση εξωσχολικών δράσεων του σχολείου, οι οποίες δρουν επικουρικά ως προς το εκπαιδευτικό έργο.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!