Συνεργασία με φορείς

Κάνουμε πράξη μία από τις βασικές αρχές μας, ότι δηλαδή το σχολείο μας οφείλει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Προς τούτο συνεργαζόμαστε με πλήθος φορέων και άλλων σχολείων ώστε τα παιδιά μας να εκτίθενται συνεχώς και να προσλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφοροποιημένα ερεθίσματα. Ένα πρώτο βήμα για να ανακαλύψουν κλίσεις, ενδιαφέροντα, ταλέντα και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!