Το πρόγραμμα του Σχολείου μας

Το Δημοτικό μας υπάγεται στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών με πλήθος παρεκκλίσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι ποικίλοι εκπαιδευτικοί του στόχοι.
Οι παρεκκλίσεις ενισχύουν τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας όσο και την καθημερινή επαφή με τη γερμανική γλώσσα.

Το υποχρεωτικό καθημερινό μας πρόγραμμα είναι διευρυμένο, ξεκινά στις 08:10 και τελειώνει για όλες τις τάξεις στις 15:00.
Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν το μισό τουλάχιστον διάστημα στη γερμανική γλώσσα, μέσα και έξω από την τάξη.

Τα παιδιά του Δημοτικού γευματίζουν καθημερινά σε ένα από τα δύο εστιατόρια του σχολείου, μαθαίνοντας τους κανόνες που οφείλουμε να τηρούμε έχοντας συνδαιτημόνες.
Μετά τις 15:00 λειτουργεί το πρόγραμμα «Μετά το σχολείο, μέσα στο σχολείο!», που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να λάβουν μέρος σε πλήθος κινητικών, αθλητικών, μουσικών και πνευματικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!