Δραστηριότητες

Μετά το σχολείο, μέσα στο σχολείο!

Σε συνέχεια του καθημερινού προγράμματος υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο “Γερμανικό απόγευμα” και σε δραστηριότητες στα γερμανικά, μέχρι τις 17:00.

Γερμανικό απόγευμα

Μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου (15:00), τα προνήπια και τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σχολείο και να περάσουν ένα “γερμανικό απόγευμα” μέχρι και δύο ώρες. Η απασχόλησή τους περιλαμβάνει παιχνίδια, κατασκευές, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, κουκλοθέατρο, παραμύθια, μουσικά ακούσματα κ.α.

Διακοπές

Στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα αλλά και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών το σχολείο εφαρμόζει το πρόγραμμα «Διακοπές από το σχολείο αλλά μέσα σ’ αυτό!» που στόχο έχει τη  διασκέδαση των παιδιών μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση.

Δραστηριότητες

  • Μπαλέτο
  • Ρυθμική γυμναστική
  • Κουκλοθέατρο
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Καλλιτεχνικό εργαστήρι
  • Μουσικοκινητική αγωγή