Οι νηπιαγωγοί μας

Οι νηπιαγωγοί μας έχουν υψηλή επιστημονική και διδακτική επάρκεια και βρίσκονται σε συνεχή επιμόρφωση, δράση την οποία ενθαρρύνει και υποστηρίζει το Neue Schule Athen.

Είναι Έλληνες και Γερμανοί και σχεδόν όλοι έχουν δεσμούς με τη Γερμανία ή γερμανόφωνες χώρες, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα μιλούν γερμανικά.

Τους χαρακτηρίζει το κέφι, ο ενθουσιασμός και η μεγάλη αγάπη για το λειτούργημά τους. Η επιλογή τους έχει γίνει με άξονα τις εκπαιδευτικές τους αρχές και τη φιλοσοφία τους.

Ο σεβασμός στο παιδί και το συνεχές ενδιαφέρον τους γι’ αυτό, μέσα και έξω από το σχολείο, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!