Συνεργασία με γονείς

Θεωρούμε τη συνεργασία με τους γονείς πολύ σημαντική, δεδομένου ότι η αμοιβαία ανταλλαγή είναι ουσιώδης και αναγκαία για την εξέλιξη του παιδιού.

Το Νηπιαγωγείο συμπληρώνει και υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του παιδιού στην οικογένεια και το στενό περιβάλλον του.

Στόχος μας είναι η εμπιστευτική και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς, έτσι ώστε να δημιουργούνται γερά θεμέλια στη μαθησιακή και αναπτυξιακή διαδικασία.
Ειδικά κατά την εισαγωγή των παιδιών στο Προνήπιο, οι νηπιαγωγοί συνεργάζονται στενά με τους γονείς προκειμένου να τα υποστηρίξουν στο νέο τους περιβάλλον και να τα διευκολύνουν να μεταβούν σ’ ένα καινούργιο κεφάλαιο ζωής.

Στο Νηπιαγωγείο μας διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με γονείς – είτε προσωπικές συζητήσεις είτε ομαδικές. Οι νηπιαγωγοί μας έχουν σταθερές ώρες επικοινωνίας, ενώ συστηματικά διοργανώνονται δράσεις, γιορτές και κοινά απογεύματα απασχόλησης με τα παιδιά.