Το πρόγραμμά μας

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας είναι 7.30 – 15.00.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται στους στόχους που ορίζει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, είναι όμως εμπλουτισμένο:

 • με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες του κάθε παιδιού,
 • με την παράλληλη εκμάθηση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας,
 • με την επαφή των παιδιών και με τους δύο πολιτισμούς, καθώς και
 • με ποικίλες επιπλέον δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μας αρχές στηρίζονται στις πλέον καινοτόμες και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προνηπίου / Νηπιαγωγείου μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις καταστάσεις και ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, ενσωματώνοντας παράλληλα τους εκάστοτε γνωστικούς μας στόχους στην καθημερινότητα των παιδιών.

Φροντίζουμε να φέρουμε, με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο, τα παιδιά σε επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να κατακτήσουν και τα οποία περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
 • προγραφικές δεξιότητες
 • την πρώτη επαφή με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας
 • αλληλεπίδραση, επικοινωνία, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον
 • σώμα, κίνηση και υγεία
 •  χειροτεχνία, ζωγραφική, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορό, τραγούδι
 • προμαθηματικές δεξιότητες
 • φύση και περιβάλλον

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σχεδιάζουμε και οργανώνουμε, πέραν του βασικού μας προγράμματος, ποικίλες δράσεις που καλύπτουν συγκεκριμένες γνωστικές ενότητες.