Στόχοι

Βασικός μας στόχος είναι να προάγουμε τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του κάθε παιδιού.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από:

 • Την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
  Προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και ισχυρής προσωπικότητας αποτελεί η βίωση της φροντίδας και της στοργής, της αποδοχής και της εμπιστοσύνης, της αναγνώρισης και της επιβεβαίωσης.
  Βασική παιδαγωγική μας αρχή είναι το παιδί να νιώσει τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη και να αναπτύξει υγιείς μηχανισμούς αναγνώρισης, διαχείρισης και έκφρασης των συναισθημάτων του.
  Θέλουμε να βοηθήσουμε το παιδί να αναγνωρίζει, να αποδέχεται και να διαχειρίζεται ακόμη και την αποτυχία, την απογοήτευση και τη θλίψη, να αναζητά τρόπους επίλυσης συγκρούσεων, να εξωτερικεύει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να μαθαίνει να τις αξιολογεί και, κυρίως, να παίζει, να μαθαίνει και να εξερευνά τον κόσμο χωρίς φόβο.
 • Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  Το παιδί που νιώθει την αποδοχή της ομάδας μπορεί να αναπτύξει και τις κοινωνικές του δεξιότητες. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να σέβεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Είναι πρόθυμο να παίξει, να μάθει και να εργαστεί με τα άλλα παιδιά στο πλαίσιο της ομάδας. Μαθαίνει να είναι συνυπεύθυνο για τη ζωή της ομάδας. Αποδέχεται άλλα παιδιά στην ομάδα του και συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους. Μαθαίνει ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, δεν είναι απομονωμένα αλλά μέλη μιας κοινότητας, στην οποία ο καθένας έχει βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία οφείλουν να είναι σεβαστά και αποδεκτά. Αναπτύσσει κατανόηση για ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Την επαφή με το περιβάλλον
  Το παιδί που νιώθει προστατευμένο και αποδεκτό εξερευνά το περιβάλλον του με περιέργεια και λαχτάρα για γνώση.
  Στο Νηπιαγωγείο μας το παιδί έρχεται σ’ επαφή, γνωρίζει και κατανοεί τις εναλλαγές των εποχών και τα φαινόμενα της φύσης, την τεχνολογία και τα βιομηχανικά προϊόντα, διαδεδομένα επαγγέλματα και κοινωνικές υπηρεσίες, καταστάσεις και δρώμενα της καθημερινότητας.
  Παροτρύνεται να ρωτάει, να θέτει προβληματισμούς, να ανακαλύπτει συσχετισμούς, να αναζητά και να αξιολογεί πληροφορίες και να αναπτύσσει τις δεξιότητές του.

Η στενή και συνεχής συνεργασία με το Δημοτικό αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη μετάβαση του παιδιού στην Α΄ Τάξη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος του Νηπιαγωγείου μας, το παιδί αρχίζει να εισάγεται σταδιακά και με προσοχή στη λειτουργία του Δημοτικού, να διεκπεραιώνει αυτόνομα και με συνέπεια τις εργασίες του, να γνωρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους χώρους του Δημοτικού, έτσι ώστε να αναπτύξει συναισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να μεταβεί εύκολα και ευχάριστα στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.