Γιατί Neue Schule?

Δίγλωσσο Περιβάλλον

Το Neue Schule Athen είναι ένα δίγλωσσο σχολείο, όπου η ελληνική και η γερμανική γλώσσα ομιλούνται και ακούγονται με την ίδια συχνότητα.

Τα γερμανικά δεν αντιμετωπίζονται ως ξένη γλώσσα αλλά ως δεύτερη γλώσσα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικός αριθμός μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, όπως και των απογευματινών δραστηριοτήτων, διδάσκονται εξολοκλήρου στα γερμανικά.

Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μας μιλούν, εντός και εκτός αίθουσας, μόνο μία γλώσσα: τη γλώσσα στην οποία διδάσκουν.

Πρωταρχικός στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν αβίαστα τη γερμανική γλώσσα και να την κατανοήσουν. Παράλληλα αποκτούν επικοινωνιακές δεξιότητες χωρίς να αισθάνονται το άγχος της προσπάθειας που απαιτεί η κατάκτηση μίας άλλης γλώσσας.

Το σχολείο μας απευθύνεται όχι μόνο σε γερμανόφωνες οικογένειες αλλά κυρίως σε οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν επαφή με τη γερμανική γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό.

Πλήθος πολιτισμικών και παραδοσιακών εκδηλώσεων φέρνουν το παιδί βιωματικά σε επαφή με τη γερμανική κουλτούρα, χωρίς να παραγκωνίζεται η ελληνική ταυτότητά του.