Γιατί Neue Schule?

Προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών

dsa neue schule athen Vorbereitung auf die Deutsche Schule Athen Προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών dsa nsaΤο σχολείο μας συνεργάζεται ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και έχει γίνει επίσημα δεκτό ως συνεργατικό σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης προετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο της Σχολής μέσα στο σχολείο μας.

Για όσα παιδιά της Ε΄ τάξης το επιθυμούν, οργανώνεται συστηματική και στοχευμένη προετοιμασία (VV-Kurs) δύο φορές την εβδομάδα, μετά το πέρας του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και τη σχολική χρονιά 2014-2015 η προετοιμασία της Στ΄ τάξης (V-Kurs) γίνεται υπό την εποπτεία της Γερμανικής Σχολής.

H νέα εξεταστική μέθοδος εισαγωγής στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών θα εφαρμοστεί για πρώτη χρονιά το σχολικό έτος 2015-2016. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο γραπτή αλλά και υποχρεωτική προφορική εξέταση, για όσα παιδιά πετύχουν στις γραπτές δοκιμασίες. Τα παιδιά του σχολείου μας, λόγω του επικοινωνιακού τρόπου διδασκαλίας και της συνεχούς εξοικείωσης με τον προφορικό λόγο, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Λόγω του δίγλωσσου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και μαθαίνουν καθ’όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, οι μαθητές του Neue Schule Athen δεν δυσκολεύονται να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς στόχους της Σχολής.

Για πολλά παιδιά του σχολείου μας η μετάβαση από το Neue Schule Athen στη Γερμανική Σχολή Αθηνών είναι μία φυσική συνέχεια της μαθησιακής τους πορείας.