Το σχολείο μας παρουσίασε την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας CRADLE Το σχολείο μας παρουσίασε την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας CRADLE cradle1 Το σχολείο μας παρουσίασε την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας CRADLE Το σχολείο μας παρουσίασε την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας CRADLE cradle2
 

Το σχολείο μας παρουσίασε την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας CRADLE στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στο Goethe Institut, μιας μεθοδολογίας που συνδυάζει άριστα την υλοποίηση Διαθεματικών Σχεδίων Εργασίας με παράλληλη ενσωμάτωση της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.