Γιατί Neue Schule;

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Ξεκινώντας από τη βασική παιδαγωγική αρχή ότι κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά, έχει διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ό,τι μαγνητίζει το ενδιαφέρον του, η διδασκαλία μας δεν απευθύνεται σε επίπεδο τάξης αλλά ομάδας και παιδιού.

Ειδικότερα, στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, των μαθηματικών, της διδασκαλίας της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.

Στόχος είναι κάθε παιδί να αντιμετωπίζεται μοναδικά και το ίδιο να αισθάνεται πάντα ικανό να πετυχαίνει τους στόχους του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά που έχουν γρήγορο ρυθμό κατανόησης και αφομοίωσης δεν κουράζονται και δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους μέσα στην τάξη. Ταυτόχρονα, όσοι μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο τον έχουν χωρίς να γίνεται έκπτωση στη γνώση τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργείται διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Σε όλα τα μαθήματα τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και αυτός είναι και ο λόγος που το σχολείο μας δεν έχει θρανία αλλά τραπέζια ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Η επιτυχημένη εφαρμογή αυτής της μεθόδου στο σχολείο μας, ήδη από την αρχή της λειτουργίας του, αποδεικνύει ότι οι μαθητές κατακτούν τη γνώση με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο χωρίς να βιώνουν ματαιώσεις. Τα οφέλη, φυσικά, για τους ίδιους τους μαθητές είναι πολλά περισσότερα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σημαντική ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, αλλά και το ότι τα παιδιά προσπαθούν για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους.