«Αν δεν μου ‘δινες την ποίηση, Κύριε,
δε θα ‘χα τίποτα για να ζήσω.»
 Νικηφόρος Βρεττάκος

Ημέρα Ποίησης | 21 Μαρτίου Ημέρα Ποίησης | 21 Μαρτίου poem